Banner


Strona Glowna
Kursy/Szkolenia
Wydawnictwo
Konsultacje Lekarskie
Wynajem Sali
Dane Kontaktowe

Kongresy

esperanto.jpgNauka Esperanto

d-ro Wlodzimierz Opoka
Generala Sekretario de UMEA
os. Albertynskie 1-2; 31-851 Kraków; Pollando

TEL./FAX 048/(12) 649-98-74 
retadreso: umea@interia.pl